25 de octubre de 2010

I think she's the saddest girl...

I think she's the saddest girl to ever hold a martini. 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario